Κάθισμα τύπου ίππος με ανάρτηση | Λιακόπουλος Δ Marine