Εγκατάσταση ηλ. σκάλας σε XTRIM

Εγκατάσταση ηλ. σκάλας σε XTRIM